Smart Maintenance för smart industri

Svenska företag måste bli smartare. Våra konkurrenter i utvecklingsländerna producerar ofta varor med allt högre kvalitet. Kostnadsläget är dessutom betydligt lägre än den vi erbjuder marknaden.

Därför är det viktigt att vi blir allt smartare. En smart industri bygger på fyra tankar:

  • Hållbarhetstänkande
  • Digital teknik
  • Livslångt lärande
  • Samarbete mellan organisationer

En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Många företag och branscher kommer inte att göra så stora investeringar i framtiden som de gjort historiskt. Därför måste investeringar, allt oftare, leva längre. Lösningen är Smart Maintenance.

Sustainability Circle har skapats för att utveckla det tankegods Smart Maintenance bygger på. Det är uppbyggt kring tre områden.

  • Ekonomisk hållbarhet. Läs mer i boken Hållbarhetsräkning som Du kan ladda ner gratis från denna hemsida.
  • Hållbarhetsingenjörer. Innebörden framgår av vårt snabbt växande utbildningsprogram som vi presenterar på denna site.
  • Digitalt stödsystem. Detta utgörs av sensorer, big data, beslutsstödssystem, mobil visualiseringsteknik och mycket annat som gör Smart Maintenance möjligt. Läs mer om det digitala stödsystemet i skriften Smart Maintenance som Du kan ladda ner gratis från Sustainability’s hemsida.

Program

08.00-09.00 Kaffe, smörgås och registrering

09.00 Att hantera den allt tuffare konkurrensen. Begreppen Smart Industri och Smart Maintenance

10.00  Hållbarhetsingenjören (att som ingenjör vara för tekniken vad läkaren är för människan)

10.30  Kaffe och mingel

11.00 Det digitala stödsystemet (sensorer, beslutsstödssystem, mobil visualisering, 3D-printning, med mera)

12.00 Lunch

13.00 Hållbar ekonomi. Hållbarhetsberäkningen.

14.00 Lokalt exempel.

14.30 Diskussion. Vad är nästa steg?

15.00 Kaffe och hemresa

Talaren: Anders K och lokal talare

Anders Källström är ekon dr och ordförande i tankesmedjan Sustainability Circle.
Anders har en bakgrund som ekonom, forskare och företagsledare från bland annat SKF, Handelshögskolan i Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Rederi AB Transatlantic.

Roadshow hösten 2017 – Sustainability Circle och Mentor

Smart Maintenance

 

Klicka på önskat datum för att nå bokningstjänsten.

Se även:

www.hallbarhetslagen.se

www.mentoreducation.se