Hållbar ekonomi

Allt fler företag ser hållbar utveckling som en strategisk möjlighet och som ett framväxande konkurrensmedel. Det förklarar varför hållbar utveckling snabbt får allt starkare genomslag på teknisk utveckling, nya affärsmodeller och på vilken kompetens företag letar efter. Företag legitimeras av det sätt på vilket vi ekonomer definierar ekonomi. Detta har, sedan 1800-talet, styrts av resultaträkningen, balansräkningen och traditionella kalkyler.

Sedan 1800-talet har ekonomin genomgått dramatiska förändringar. Dessutom har våra
insikter om dess konsekvenser utvecklats.

Allt fler inser att de traditionella modellerna bara delvis fångar vår tids ekonomiska utmaningar, särskilt i perspektiv av kraven på hållbar utveckling.

Politiker, forskare inom både företagsekonomi och nationalekonomi och långsiktiga
ägare inom privat och offentlig sektor efterfrågar längre tidsperspektiv och modeller som beaktar hur företaget samverkar med sin omgivning.

Tankesmedjan Sustainability Circle har startats av industrin och arbetar med industriell hållbarhet.
Anders Källström är ekonomie doktor och arbetande styrelseordförande i Sustainability Circle. En viktig del av hans arbete har varit att förstå innebörden av ekonomisk hållbarhet för företag och förvaltningar och hur den kan mätas.

Hållbar ekonomi vänder sig till ekonomer i företag och förvaltningar som arbetar med redovisning och finansiering. Lär dig hur FN, forskare och allt fler företag definierar hållbarhet. Ta chansen att förstå hur dessa tankar kan fångas i en ekonomimodell och låt dig inspireras avseende hur du, som ekonom, kan göra ännu mer nytta för ditt företag.

Program

08.00-09.00 Kaffe smörgås och registrering

09.00- Hållbar utveckling – resultatet av 75 års politiskt och vetenskapligt
engagemang.Låt dig fascineras av hur hållbarhetsbegreppet växt fram under
efterkrigstiden. Och, skaffa dig en bild av hur världen mår hösten 2016. Den
mår faktiskt bättre än du kanske tror.

10.30- Vad är hållbar ekonomi?
Vad måste fungera om vi människor skall ha det bra ekonomiskt? Och, vad
krävs för att vi skall lämna en ekonomiskt sund värld till våra barn och
barnbarn.

12.00  Lunch

13.00 Kritiken mot de traditionella ekonomimodellerna
De traditionella ekonomimodellerna gör oss halvblinda. De ser bara den
delen av ”isberget” som är ”ovanför vattenytan”. Vad hjälper de oss att se?
Och, vad missar de?

13.20- Hur gör vi en hållbarhetsräkning?
Lär dig att identifiera ekonomi bortom resultat- och balansräkningarna och
hur den kan värderas. Ta del av några autentiska exempel från industrin.

15.00 Kaffe och hemresa

I seminarieavgiften ingår boken Hållbarhetsräkning av Anders Källström.

Roadshow hösten 2017 – Sustainability Circle och Mentor

Hållbar ekonomi

 

Klicka på önskat datum för att nå bokningstjänsten.

Se även: 
www.hallbarhetslagen.se

www.mentoreducation.se